Project 9

Projectdescription coming soon

Prof. Dr. med. Andreas Kupsch, Principal Investigator
E-mail: andreas.kupsch@charite.de

Prof. Dr. med. Andrea A. Kühn, Principal Investigator
Charité – Campus Virchow Klinikum
Department of Neurology / AG Bewegungsstörungen
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel.: +49-30-450 560 123 (Sekretariat)
Fax: +49-30-450 560 901
E-mail: andrea.kuehn@charite.de

Dr. med. Gerd-Helge Schneider, Principal Investigator
Charité – Campus Virchow Klinikum
Department of Neurosurgery
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel.: +49-30-450 660163
Fax: +49-30-450 560900
E-mail: gerd-helge.schneider@charite.de
PD Dr. med. Tanja Schmitz-Hübsch, Postdoc
Charité – Campus Virchow Klinikum
Department of Neurology / AG Bewegungsstörungen
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel.: +49-30-450 560 055
Fax: +49-30-450 560 938
E-Mail: tanja.schmitz-huebsch@charite.de